Бидний тухай


"Зөвийг дэмжинэ” уриатай цахим мэдээллийн WWW.ZUV.MN сайт 2015 оноос хойш тогтмол үйл ажиллагаа явуулж  байгаа билээ.

Zuv.mn сайт нь аливаа улстөрийн нам, хүчин, бизнесийн болон төр засгийн байгууллагаас хараат бус, олон нийтийн дуу хоолойг илэрхийлэх, төр, хувийн хэвшил, нийгмийн  бүхий л салбарын үйл ажиллагаа, бодлого, шийдвэрийг олон нийтэд  шуурхай, үнэн бодитоор хүргэхийг зорьж ажиллаж байна.