Бидний тухай


"Зөвийг дэмжинэ" уриатай цахим мэдээллийн WWW.ZUV.MN сайт нь аливаа улстөрийн нам, хүчин, бизнесийн болон төр засгийн байгууллагаас хараат бус, олон нийтийн дуу хоолойг илэрхийлэх, төр, хувийн хэвшил, нийгмийн  бүхий л салбарын үйл ажиллагаа, бодлого, шийдвэрийг олон нийтэд  шуурхай, үнэн бодитоор хүргэх зорилготой билээ.

Манай байгууллага нь 2016 оноос эхлэн бие даасан редакцийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа мэргэжлийн сэтгүүлчдээс бүрдсэн редакци буюу шинэ, шуурхай, үнэн бодит мэдээллийг текстэн болон лайв, эрэн сурвалжилах нэвтрүүлэг зэрэг видео контентуудыг бэлтгэн гаргадаг. 

Бид нийгэмд хэрэгтэй мэдээ мэдээллийг иргэдэд үнэн бодит, шуурхай хүргэж соён гэгээрүүлэх ажлуудыг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж гүйцэтгэдэг болно.